Andrés Hispano Vilaseca: "Moi sans toi" (1997)

Attention! Start session for bidding for this lot.


Autor: Andrés Hispano Vilaseca (Barcelona, 1964)​. Título: Moi sans toi (1997). Descripción: técnica mixta sobre papel firmada en el margen inferior. Medidas sin marco 50x35 cm. Obra en buenas condiciones.


Auction closes:

  2021-12-7 18:35:00

 


Lots next to close